4030-210

The 4030 series was built between 1956 and 1975, initially as a four-car train and later as a three-car train (motor car 4030, intermediate car 7030, control car 6030). From Innsbruck, the railcars also ran in two parts to Reutte in Tyrol. As part of the corridor traffic, they also passed through German territory in the Garmisch-Partenkirchen area.
At the end of the 1950s it was still very innovative (especially with regard to the chassis and interior equipment), but due to the long procurement period it was no longer considered state-of-the-art when the last copies were delivered.

The last regional train services in the Selzthal area and in the surrounding area of Vienna took place until December 31, 2004. Since this date, the series 4030 has been considered retired.

A 4030-as sorozat 1956 és 1975 között készült, kezdetben négykocsis, később háromkocsis vonatként (4030-as autó, 7030-as köztes kocsi, 6030-as irányítókocsi) ). Innsbruckból a vasúti kocsik két részletben is a tiroli Reutte felé futottak. A folyosói forgalom részeként német területen is áthaladtak Garmisch-Partenkirchen térségében.
Az 1950-es évek végén még nagyon innovatív volt (főleg az alváz és a belső felszereltség tekintetében), de a hosszú beszerzési időszak miatt az utolsó példányok leszállításakor már nem számított a legkorszerűbbnek.

Az utolsó regionális vonatjáratok Selzthal térségében és Bécs környékén 2004. december 31-ig zajlottak. Ettől az időponttól kezdve a 4030-as sorozat megszűntnek számít.

Rad 4030 sa vyrábal v rokoch 1956 až 1975, najskôr ako štvorvozňový a neskôr ako trojvozňový (motorový vozeň 4030, medzivozeň 7030, riadiaci vozeň 6030 ). Z Innsbrucku premávali vagóny v dvoch častiach aj do tirolského Reutte. V rámci koridorovej dopravy prechádzali aj cez nemecké územie v oblasti Garmisch-Partenkirchen.
Koncom 50. rokov bol ešte veľmi inovatívny (najmä čo sa týka podvozku a interiéru), no vzhľadom na dlhú dobu obstarávania sa už pri dodávke posledných kusov nepovažoval za najmodernejší.

Posledné regionálne vlakové spoje v oblasti Selzthal a v okolí Viedne prebiehali do 31. decembra 2004. Od tohto dátumu sa rad 4030 považuje za vyradený.

Kommentare sind geschlossen.